ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » นายกฯ ชวนคนไทยหลอมรวมใจ น้อมรับพระราชดำรัส

นายกฯ ชวนคนไทยหลอมรวมใจ น้อมรับพระราชดำรัส

โพสต์เมื่อ วันที่ 06 ธันวาคม 2552 เวลา 14:51 น.

นายกรัฐมนตรี ขอคนไทยทุกคน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ใส่เกล้าใส่กระหม่อม ทำบ้านเมืองเป็นปกติสุข ทำให้คำถวายพระพรเกิดขึ้นจริง เพื่อให้ในหลวง ทรงมีความสุข โดยรัฐบาลและประชาชนทุกกลุ่ม ต้องหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวผ่านเทปบันทึกรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ว่า ต้องการเห็นทุกคนไม่ว่ารัฐบาลหรือประชาชนน้อมนำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานวานนี้ (5 ธ.ค. 2552) ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะพระราชดำรัสที่ว่า

"ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น"

ตนคิดว่า สิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันเต็มที่และเป็นหน้าที่สำคัญในขณะนี้ คือ ทำอย่างไรให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุขและมีความมั่นคงได้ ถือเป็นงานสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำให้ดีที่สุด ในการทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ความเป็นปกติสุข และถือเป็นการบ้านข้อใหญ่สำหรับรัฐบาลและประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพราะตนเชื่อว่าพวกเราต้องการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้คำถวายพระพร ที่ถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัมฤทธิ์ผลให้ได้ ขอทุกฝ่ายน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติ

นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงแนวพระราชดำรัสต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริต่างๆ มาขยายผลตลอดเวลา และรัฐบาลจะเดินหน้าสานต่องานสำคัญต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่เป็นงานเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการ พร้อมใช้โอกาสนี้เชิญชวนคนไทยร่วมกันสามัคคี เพื่อหล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว โดยทางรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร การจัดนิทรรศกรรมแสงสีเสียงต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ประชาชนคนไทยมีความสุข พร้อมกันนี้รัฐบาลกำลังจะจัดโครงการ 4 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งจะจัดตั้งแต่ 8-13 ธ.ค. ที่อิมแพคเมืองธานี