ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » ยกเลิกเอ็มโอยู อาจเข้าทางเขมร

ยกเลิกเอ็มโอยู อาจเข้าทางเขมร

โพสต์เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา 01:29 น.

พนัส ทัศนียานนท์พนัส ทัศนียานนท์

อดีต ส.ว. เตือนรัฐบาลยกเลิกเอ็มโอยูทางทะเล อาจเข้าทางกัมพูชาให้สามารถดูดก๊าซธรรมชาติได้อย่างสะดวก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนา เรื่อง "ยกเลิกเอ็มโอยู กัมพูชา-ไทย ได้อะไร-เสียอะไร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยในตอนหนึ่งของการเสวนา นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีต ส.ว.ตาก กล่าวว่า เมื่อ ค.ร.ม.มีมติให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา แล้ว ตามความเห็นของตนคิดว่าควรจะต้องนำมาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ด้วย

เพราะการจะยกเลิกสัญญาใดจะต้องเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่าย โดยต้องทำสัญญาเพื่อยกเลิกสัญญานั้นนั่นเอง เมื่อได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้วรู้สึกเป็นห่วงว่าการยกเลิกครั้งนี้อาจเข้าทางกัมพูชา ที่อาจสำรวจจนมั่นใจแล้วว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลช่วงดังกล่าวมีก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาล และเตรียมให้สิทธิเอกชนเข้าไปขุดเจาะก๊าซบริเวณดังกล่าวได้อย่างสะดวก จนอาจทำให้ท้ายสุดเขาก็สามารถสูบก๊าซบริเวณรอบๆ ไปได้จนหมด

ทั้งนี้ จากการศึกษาเห็นว่า บันทึกข้อตกลงที่รัฐบาลไทยควรจะยกเลิกกับรัฐบาลกัมพูชา บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. 2543 ที่ลงนามไว้ในสมัย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร รมช.ต่างประเทศในขณะนั้น เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาได้ทำผิดข้อตกลงไปแล้ว โดยละเมิดสร้างถนนขึ้นปราสาทเขาพระวิหารในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตร โดยไม่ได้รับอนุญาติจากฝ่ายไทยก่อน