ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » เจ้าพระยา จ่อวิกฤติ อีก20ปีกินใช้ไม่ได้

เจ้าพระยา จ่อวิกฤติ อีก20ปีกินใช้ไม่ได้

โพสต์เมื่อ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:07 น.

เตือนภัยเจ้าพระยาวิกฤติ อีก 20 ปีกินใช้ไม่ได้ เป็นแค่ทางสัญจร เหตุคนทิ้งของเสียลงแม่น้ำจนเสื่อมโทรม ขณะที่ท่าจีน ลำตะคอง จ่อคิวเน่า หากไม่มีการดำเนินการใดๆ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายทนง ตันติธีรวิทย์ ผู้อำนวยการ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กล่าวถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำในประเทศไทย ว่า ขณะนี้สถานการณ์ในด้านทรัพยากรน้ำ พบว่าคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักหลายพื้นที่ เสื่อมโทรมมากมีปัญหารุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา และลำตะคองตอนล่าง จากการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินผลกระทบจากน้ำเสียที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ พบว่าหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ตามแผนแม่บท การจัดการน้ำเสียในระดับลุ่มน้ำภายใน พ.ศ. 2571 หรืออีก 20 ปีข้างหน้าแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางและตอนล่าง จะเข้าขั้นวิกฤตจนถึงขั้นไม่สามารถบริโภคได้อีกต่อไป

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กล่าวต่อว่าข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จนถึงศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) รวมระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก เนื่องมาจากมีของเสียระบายลงสู่แม่น้ำมากที่สุดถึงร้อยละ 80 จากการปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม และการระบายน้ำทิ้งจากพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียง และยังพบว่ามีการปนเปื้อนของฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในบริเวณพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างบริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ (สะพานปลา) ในปริมาณสูงถึง 160,000 MPN/100 มิลลิลิตร

"จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพและปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่าชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียสำคัญที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้นทั้งหมด รองลงมาเป็นของเสียจากภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 และภาคเกษตรกรรมร้อยละ 5 แต่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตอุตสาหกรรมพบว่าส่วนใหญ่ของเสียกว่าร้อยละ 70 มาจากภาคอุตสาหกรรม" นายทนง กล่าว

ด้านนายสุชัย เจนพจนารถ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ องค์การจัดการน้ำเสีย ( อจน.) กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน พบว่าคุณภาพน้ำผิวดินในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่อนข้างเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการขยายตัวของแหล่งชุมชนที่พักอาศัยบริเวณลุ่มน้ำอย่างต่อเนื่อง มีการระบายน้ำเสียของชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ในอนาคตหากยังไม่มีมาตรการควบคุมและป้องกันที่ดีพอคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้า พระยามีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมลงและจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางและตอนล่างจะเข้าขั้นวิกฤติ ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคหรือบริโภคได้อีก ได้แค่เพียงการคมนาคมเท่านั้น