ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » สรุปวิกฤติความสุขคนไทยในรอบปี

สรุปวิกฤติความสุขคนไทยในรอบปี

โพสต์เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 13:19 น.

ชี้คนเมืองสุขภาพจิตแย่ มีความสุขน้อยลง เจอวิกฤติซ้อนวิกฤติ สารพัดปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แนะทางออกนำมาใช้ปี 53 มองปัญหาเป็นเรื่องง่าย อย่าจมปลัก ตั้งเป้าพัฒนาตัวเอง ไม่พึ่งเหล้า-บุหรี่-การพนัน

วันนี้ (31 ธ.ค.) นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำการสำรวจสุขภาพจิตคนไทยตามสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม ปี 2551 พบว่า ความผูกพันในครอบครัวทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า ท่ามกลางวิกฤติทางสังคม ประชาชนสามารถปรับตัว และหันมาดูแลกันในครอบครัวมากขึ้น แต่ที่น่าห่วงยังเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีสุขภาพจิตลดลง เนื่องจากประชาชนตื่นตัวในการรับรู้ข่าวสาร และอยู่ใกล้เหตุการณ์ความรุนแรงมากกว่าคนต่างจังหวัด จึงทำให้คนกรุงเทพฯ มีความสุขน้อยลงตามไปด้วย หากดูจากผลสำรวจความสุขของคนไทยปี 2551 ในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า 75% คนไทยมีความสุขมาก ที่เหลือ 25% เท่านั้นที่มีความสุขน้อย

"วิกฤติที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ จากปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ ซึ่งผลกระทบกับประชาชนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป เพราะธรรมชาติคนเราเมื่อเผชิญกับปัญหา ร่างกาย และจิตใจจะแสดงอาการของความเครียดออกมา เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ ทานอาหารน้อย หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ได้น้อยลง หากมีความเครียดมากจะกระทบต่อความสามารถในการดำเนินชีวิต การเรียน และการทำงาน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ตลอดจนความสุขในชีวิต วิกฤติดังกล่าวถือว่า เป็นปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และเป็นรากฐานสำคัญของปัญหาสังคม อาชญากรรม ความรุนแรงต่าง ๆ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน" นพ.ประเวช กล่าว

นพ.ประเวช กล่าวว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องรู้จักจัดการกับปัญหาด้วยการปล่อยวาง ทำใจให้สบาย ไม่คิดมาก ที่สำคัญไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และเล่นการพนัน สำหรับวิธีคิดในการรับมือกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในปี 2553 นี้ มีหลักง่าย ๆ 3 ประการ ได้แก่ 1.ให้มองว่า ปัญหาที่เลวร้ายจะสามารถผ่านไปได้ 2.หลีกเลี่ยงการคิดวนเวียนอยู่กับปัญหา หรือจมอยู่กับความคิด เพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ การรับมือกับปัญหาที่ดี คือ รู้จักมองหาสิ่งดี ๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่ปล่อยให้ปัญหาขยายวงกว้างมากระทบชีวิต และ 3.ค้นหาว่า ตัวเองทำอะไรได้บ้าง แล้วลงมือทำ และใช้โอกาสที่ต้องพบกับปัญหา มาตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองให้ชัดเจน