ขนาดตัวอักษร
=
+
++
» » เผยผลตรวจเหยื่อสารเคมีรั่ว แหลมฉบัง

เผยผลตรวจเหยื่อสารเคมีรั่ว แหลมฉบัง

โพสต์เมื่อ วันที่ 04 ธันวาคม 2552 เวลา 22:52 น.

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

พบเพียง 2 ตัวอย่างที่มีระดับซัลฟ์ฮีโมโกลบินสูง พร้อมส่งรถโมบายแล็บลงพื้นที่ คอยตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร สร้างความมั่นใจ ประชาชน-นักท่องเที่ยว

วันนี้ (4 ธ.ค.) นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในท่าเทียบเรือบี 3 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งหมด 37 ตัวอย่าง จำแนกเป็นตัวอย่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2552 จำนวน 21 ตัวอย่าง เป็นของผู้ป่วย 20 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย และตัวอย่างส่งผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2552 จำนวน 16 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์หาระดับของซัลฟ์ฮีโมโกลบิน เพื่อยืนยันการวินิจฉัยการได้รับสัมผัสจากแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และบอกถึงความรุนแรงของโรคซัลฟ์ฮีโมโกลบินิเมีย โดยนำตัวอย่างดังกล่าวมาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี "วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี" วัดความยาวคลื่นแสงที่ 620 นาโนมิเตอร์ ผลจากการตรวจวิเคราะห์พบเพียง 2 ตัวอย่าง ที่มีระดับของซัลฟ์ฮีโมโกลบินสูง คือ พบ 0.49% และ 1.84% ของฮีโมโกลบินทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวอย่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา จำนวน 1 ตัวอย่าง และส่งผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี จำนวน 1 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ระดับของซัลฟ์ฮีโมโกลบินในคนปกติไม่ควรเกิน 0.4% ของฮีโมโกลบินทั้งหมด

ด้าน นางเพ็ญศรี รอดมา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยของอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ หรือรถโมบายแล็บลงไปในพื้นที่ เพื่อคอยตรวจสอบสารพิษในอาหาร รวมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารทะเลทั้งสด และแห้ง ที่จำหน่ายตามร้านอาหารบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และที่ตลาดสด อ.ศรีราชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 1-2 ธ.ค. 2552 และได้เก็บตัวอย่างอาหารชนิดปู ปลาหมึก กุ้ง หอย กั้ง ทั้งหมด 46 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารซัลไฟต์ในทุกตัวอย่าง